Over de Nierwijzer|mantelzorgers

De Nierwijzer|mantelzorgers is ontwikkeld door de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) in samenwerking met het veld van (para-)medische professionals en patiënten. Creapolis Media is verantwoordelijk voor de technische realisatie.

Aan de beoordeling van de fragmenten is de grootst mogelijke zorg besteed. Het kan echter voorkomen dat informatie verouderd, onvolledig of incorrect is. De NVN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade van welke aard dan ook die zou kunnen ontstaan door verkeerde interpretatie van de door de NVN geplaatste filmfragmenten.

Het is de intentie van de NVN vooral het patiëntenperspectief van de onderwerpen in beeld te brengen bij de Nierwijzer|patiënten en het perspectief van de mantelzorger bij de Nierwijzer|mantelzorgers. Het gaat de NVN om de ervaringsverhalen en de mens achter de nierziekte en hun naasten. Ervaringen van mensen zijn doorgaans subjectief. Leerzaam, maar wel subjectief. Belangrijk is dat u met uw zorgverleners (arts, verpleegkundige, maatschappelijk werker) overlegt over wat het beste bij u past.

Eventuele aanbevelingen, door onze redactie gedaan, zijn dus steeds vrijblijvend.

De Nierwijzer|mantelzorg is financieel mogelijk gemaakt door de NVN. 

Mocht u als zorginstelling of patiëntenvereniging  belangstelling hebben voor een keuzehulp/lotgenotenprogramma, neem dan contact op met Creapolis Media.

Nierpatiƫnten Vereniging Nederland (NVN)